loggan

Coaching och NLP-utbildningar med ditt
personliga ledarskap i fokus

Om coaching

"Coaching handlar om framtida möjligheter, 
inte om begångna misstag." 
(John Whitmore)

Coaching är en pedagogisk metod som vilar på den positiva psykologin, kunskap om hjärnan och det kognitiva lärandet. Coaching utgår från på det som är fungerar och fokuserar på människans inneboende resurser.  Det är ett förhållningssätt och en process som stimulerar till att ta fram individens fulla potential. Det som behövs för att göra förändringar, uppnå mål och må så bra som möjligt.  Coachingen är handlingsinriktad med start i nuet och med sikte på framtiden och resultat. Coaching handlar också om att bli medveten om och lära känna sina egna värderingar och leva enlig dem för att nå målen. Coaching utmanar begränsande övertygelser och vidareutvecklar förmågan att växa.

Arbetsmodell

Vi börjar i nuet, hur är det nu, var befinner du dig?
Vart vill du nå? Hur vill du utforma din framtid?
Identifiera vilka Resurser har du och vad behöver du tillföra.
Finns det Hinder?

Handlingsplan

Coaching handlar om att förändra och göra förändringar.
Utgångspunkten är att coachen ställer frågorna du har svaren.

När du anlitar en Coach från oss får du tillgång till de senast verktygen inom kommunikation, förändring och utveckling.

Vi utgår från ett helhetsperspektiv, där balansen mellan alla delar i livet innefattas och respekten för dig och det du vill är viktigast.

Coachpartner   |   Allhelgonagatan 9   |   118 58 Stockholm   |   0708-809664   |   info@coachpartner.nu