loggan

Coaching och NLP-utbildningar med ditt
personliga ledarskap i fokus

  • ledarskap1
  • ledarskap1
  • Coaching Ledare / Team

  • Ledarskap

  • Utbildning


Företags-tjänster

Coaching för ledare, medarbetare och team
När du behöver ett oberoende bollplank, stöd i din kommunikation eller utvecklig av arbetsteamet.

Coaching är ett effektivt och kraftfullt verktyg inom ledarskap och personlig utveckling. Det är också ett av det mest kostnadseffektiva och fokuserade sättet att utveckla människor. Vi coachar med samtal och några av de mest användbara metoder som finns för att uppnå varaktiga och positiva resultat.
Det är en utvecklingsstrategi och ett förhållningssätt som baserar sig på ett personligt ansvar för den egna framgången.
 Coachen inspirerar, utmanar och utvecklar personens förmåga att växa.
Coachen har verktygen som hjälper individen/ teamet att nå sina mål.  
Syftet med coachingen är att personen som coachas ska bli mer medveten om sin situation, sina känslor och tankar och utifrån detta göra goda val

”En god coach är inte expert på ditt område utan på att föra dig bortom och utanför dina egna begränsningar och kunskaper till DIN maximala nivå”

Vi arbetar enligt följande modell för att byta fokus från problem till lösning
Nuläge - Hur ser det ut idag? Hur fungerar kulturen på din arbetsplats?
Önskat läge – Hur skulle det vara om allt fungerade var optimalt?
Hinder - Vad är det som har hindrat, hittills?
Resursinventering- Vad finns det för resurser och vad behöver tillföras?
Handlingsplan - Vad gör vi? När gör vi det? Hur gör vi det?


Ledarskap

Att leda är en väg för att uppnå mål, utföra mätbara prestationer och nå mätbara resultat. Vi tillhandahåller konkreta verktyg som är enkla att använda för att påverka och motivera dig själv eller andra. Idag lever vi i en snabbt föränderlig värld som medför nya förutsättningar för alla som är yrkesverksamma, det ställer också nya krav på ledarskapet. Förändringstakten är hög och förändringar kommer från oväntade håll. Det i sin tur gör att det behövs stor flexibilitet både hos ledare och medarbetare för att anpassa sig efter nya förutsättningar.


Företagsutbildningar

Kommunikation för bättre resultat
Du lär dig kommunicera för ömsesidig förståelse och skapa förtroende och goda relationer.
All kommunikation är ett utbyte av information som vi tar emot och reagerar på med våra egna känslor och tankar. Det i sin tur styr vårt beteende. Det finns lika många sanningar och uppfattningar som det finns människor, detta leder ofta till missförstånd som måste lösas.
Vi arbetar med konkreta verktyg som Kommunikationsmodeller, hur vi tar in och filtrerar information, kroppsspråkets betydelse m.m.
Syfte: Att bli tydligare i kommunikationen och nå fram till alla genom att få tillgång till  fler perspektiv och insikt i våra olika mönster.

Resultat och vision
Visioner skapar framtiden.
Här arbetar vi med att skapa och formulera en lockande vision och ett tydligt resultat kring det som ska uppnås. Genom att arbeta från vision till praktiska planer ökar förståelsen för uppdraget. Du lär dig förmedla vision, mål och uppdrag tydligare och får medarbetarna att känna sig motiverade och engagerade.
 
Vi arbetar med att tydliggöra mål och önskat resultat, företagets värderingar och vision.
Syfte:  Att alla på arbetsplatsen ska bil ett sammansvetsat team som jobbar tillsammans för gemensamma mål.

Problemlösning, utveckling & förändring
Fungerar inte arbetet i gruppen så bra som du skulle vilja? Finns det uttalade eller outtalade konflikter?

Hur är kulturen på din arbetsplats? Är det en som uppmuntrar och stärker medarbetarna eller är den begränsande och försvagar istället? Varje arbetsplats har sin kultur, ibland uppstår den omedvetet och bli något som alla arbetar efter och följer.

Vi arbetar med konkreta verktyg, teoretiskt och praktiskt för att skapa ett sammansvetsat team där alla kan påverka och utveckla kulturen medvetet så den blir stödjande för medarbetare och verksamhet

Syfte: Att vidga perspektiven och se nya lösningar. Skapa förståelse för hur vi själva kan påverka genom kommunikation och genom att välja var vi lägger vår energi. Utmana begränsande övertygelser och valda sanningar

Motivation - hur kan vi öka motivationen på arbetsplatsen
Här kommer snart mer information om utbildingen.

Friskt ledarskap lönar sig
Här kommer snart mer information om utbildingen.

Stresshantering
Här kommer snart mer information om utbildingen.

Coachpartner   |   Allhelgonagatan 9   |   118 58 Stockholm   |   0708-809664   |   info@coachpartner.nu